Hybridivertailu


Hybridivertailu on tärkeä osa nykyistä jalostusta myös Suomessa. Monissa Euroopan maissa on valtion ylläpitämiä RST testiasemia, joille kerätään satunnaisotoksena mahdollisimman edustavat näytteet eri jalostajien hybrideistä. Eri jalostajien hybridejä vertaillaan mahdollisimman yhdenmukaisissa olosuhteissa, jolloin tuotoserojen voidaan katsoa kuvaavan jalosteiden välisiä perinnöllisiä eroja. Näytteet otetaan siitosmunina, jotka haudotetaan ja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisissä tiloissa. Tulokset julkaistaan koejakson päätyttyä siipikarjalehdissä, joka helpottaa muonantuottajia eläinaineksen valinnassa.


Takaisin