Jalostuksen historia


Useimmat munantuotannossa käytetyt eläinainekset olivat puhtaita rotuja aina vuoteen 1950 asti. 1960 luvulta lähtien lähes kaikki munijakanat ovat olleet risteytyksiä. Aluksi useamman sukupolven ajan kehitettiin sisäsiittoisia linjoja risteyttämällä keskenään läheistä sukua olevia yksilöitä. Sisäsiitoksesta on luovuttu linjojen muodostuksessa aikojen myötä. Tavallisesti myyntiin menevä jalostustuote on neljän tien risteytys eli polveutuu neljästä puhtaasta linjasta. Kahta linjoista käytettiin isälinjana ja kahta emokanalinjana.

Takaisin