Häkkikasvatus


Häkkipoikasten hoidossa noudatetaan soveltuvin osin lattiapoikasten hoito- ja ympäristöolosuhdesuosituksia. Hoitotoimenpiteet muodostuvat lähinnä laitteiden ja niiden toiminnan sekä eläinten tarkkailusta.